میل‌گردهای کششی (ترانسمسیون)
01
دی

آماده سازی فلزات و کشش میلگرد

آماده سازی فلزات و کشش میلگرد

کشش میلگرد

کشش طولی فلزات یکی از اصلی ترین روش های آماده سازی فلزات برای کاربرد صنعتی میباشد.

در این روش زاویه قالب و ابعاد و اندازه های آن تعیین کننده شکل و کیفیت محصول نهایی میباشد.

کشش معمولا در دمای محیط و بدون نیاز به گرم کردن فلز انجام میگیرد که تنها مورد استثنا کشش،

تنگستن میباشدکه از آن برای رشته های حرارتی ( فیلامان ) لامپهای حرارتی استفاده میشود.

مطالعه بیشتر درباره : کشش میلگرد

کشش فلزات را میتوان تا چندین مرحله بدون نیاز به آنیل انجام داد که البته دفعات کشش و میزان،

تقلیل سطح مقطع بستگی مستقیم با نوع فلز و آلیاژهای بکار رفته در آن دارد.
یکی از مزایای قابل توجه کشش سرد که موجب گسترش آن در صنعت شده است دقت و یکنواختی،

سطح پس از کشش و سرعت تولید میباشد.
علاوه بر مزایای فوق در برخی فلزات همانند آلمینیوم و مس فشردگی سطح به منظور آماده سازی برای،

انجام عملیات بعدی ضروری میباشد که این امر از طریق رولینگ و یا کشش و یا نهایتا رولینگ و کشش انجام میپذیرد.
در برخی موارد حتی برای فرم دادن و آمادگی سطح پلاستیک های بخصوص و حتی برای پوشش فلزی بر روی فلز دیگر که هسته نامیده میشود از کشش میلگرد استفاده شده و کاربرد مطلوب و چشمگیری دارد . بعنوان مثال در مورد پوشش مس بر روی میله آهنی بمنظور میله ارت از کشش سرد استفاده می شود.

مطالعه بیشتر درباره : قسمت دوم درباره کشش میلگرد

آماده سازی فلزات و کشش میلگرد