12
آذر

بیشتر درباره کشش میلگرد بدانید ؟

بیشتر درباره کشش میلگرد بدانید ؟

کشش میلگرد

شکل قالب کشش می تواند متناسب با کاربرد آن بطورت گرد ، شش گوش , چهار گوش و غیره باشد که میلگرد خام پس از عبور از داخل قالب شکل مورد نظر را به خود می گیرد و پس از انجام پروسه به آن اصطلاحا میلگرد ترانسمیسیون یا میلگرد ترانس نیز گفته میشود و محصولات آن شش پر کششی یا شش پر ترانس و چهار پهلو کششی یا چهارپهلو ترانس نامیده میشود.

جنس قالب کشش از آلیاژی به نام تنگستن کارباید است و برای روانکاری و خنک کاری عبور میلگرد از داخل قالب از روغن کشش استفاده می شود.

کشش میلگرد