چارت سازمانی

چارت سازمانی شرکت پارس کشش دقیق به شرح زیر می‌باشد.

چارت سازمانی شرکت پارس کشش دقیق (سهامی خاص)