• تلفن کارخانه: 36423767 21 (98+)
  • ایمیل: parskeshesh.co@gmail.com
  • تلفن فروشگاه: 66670400 21 (98+)

چارت سازمانی

چارت سازمانی شرکت پارس کشش دقیق به شرح زیر می‌باشد.

چارت سازمانی شرکت پارس کشش دقیق (سهامی خاص)