مفتول اسیدشور 10 میل (شاخه)

37,000 تومان

  • سایز / قطر (mm)10 میلیمتر
  • گرید1008 ابهر/کاشان
  • حالتشاخه
  • طول شاخه3 متر
  • وزن هر شاخه1.851 ~
  • واحد فروشکیلوگرم

سایر محصولات مفتول اسید شور

تولید کننده: پارس کشش دقیق
بروزرسانی: 1403/02/22 - 21:44
محصول گرید حالت سایز واحد قیمت قیمت خرید
مفتول اسیدشور 3 میل (شاخه)1008 ابهر/کاشانشاخه3 میلیمترکیلوگرم37,000 تومان
مفتول اسیدشور 3 میل (کلاف)1008 ابهر/کاشانکلاف3 میلیمترکیلوگرم36,500 تومان
مفتول اسیدشور 4 میل (شاخه)1008 ابهر/کاشانشاخه4 میلیمترکیلوگرم37,000 تومان
مفتول اسیدشور 4 میل (کلاف)1008 ابهر/کاشانکلاف4 میلیمترکیلوگرم36,500 تومان
مفتول اسیدشور 5 میل (شاخه)1008 ابهر/کاشانشاخه5 میلیمترکیلوگرم37,000 تومان
مفتول اسیدشور 5 میل (کلاف)1008 ابهر/کاشانکلاف5 میلیمترکیلوگرم36,500 تومان
مفتول اسیدشور 6 میل (شاخه)1008 ابهر/کاشانشاخه6 میلیمترکیلوگرم37,000 تومان
مفتول اسیدشور 6 میل (کلاف)1008 ابهر/کاشانکلاف6 میلیمترکیلوگرم36,500 تومان
مفتول اسیدشور 7 میل (شاخه)1008 ابهر/کاشانشاخه7 میلیمترکیلوگرم37,000 تومان
مفتول اسیدشور 7 میل (کلاف)1008 ابهر/کاشانکلاف7 میلیمترکیلوگرم36,500 تومان
مفتول اسیدشور 8 میل (شاخه)1008 ابهر/کاشانشاخه8 میلیمترکیلوگرم37,000 تومان
مفتول اسیدشور 8 میل (کلاف)1008 ابهر/کاشانکلاف8 میلیمترکیلوگرم36,500 تومان
مفتول اسیدشور 9 میل (شاخه)1008 ابهر/کاشانشاخه9 میلیمترکیلوگرم37,000 تومان
مفتول اسیدشور 9 میل (کلاف)1008 ابهر/کاشانکلاف9 میلیمترکیلوگرم36,500 تومان
مفتول اسیدشور 10 میل (شاخه)1008 ابهر/کاشانشاخه10 میلیمترکیلوگرم37,000 تومان
مفتول اسیدشور 10 میل (کلاف)1008 ابهر/کاشانکلاف10 میلیمترکیلوگرم36,500 تومان
مفتول اسیدشور 11 میل (شاخه)1008 ابهر/کاشانشاخه11 میلیمترکیلوگرم37,000 تومان
مفتول اسیدشور 11 میل (کلاف)1008 ابهر/کاشانکلاف11 میلیمترکیلوگرم36,500 تومان