میل‌گردهای پولیشی بلبرینگ‌خور

ویژگی محصول

نوعمیل‌گرد

توضیح محصول

میل‌گردهای پولیش بلبرینگ‌خور پارس کشش به عنوان محصول مشابه سنگ با قیمت بسیار پایین‌تر از سنگ برای آن دسته از تولیدکنندگانی که صرفاً معیار بلبرینگ خوردن با کیفیت سطح براق و دقت دلخواه مد نظرشان می‌باشد، کاربرد وسیعی داشته و همچنین از نظر سطح ظاهری هیچ تفاوتی با میل‌گرد سنگ‌خورده نداشته و از امتیازات انحصاری پارس کشش محسوب می‌شود.