چهار پهلو، تسمه و سایر مقاطع

ویژگی محصول

نوعچهار پهلو، تسمه و سایر مقاطع

توضیح محصول

قابلیت انطباق با خواسته مشتریان یکی از ویژگی‌های قابل توجه پارس کشش است و به همین دلیل می‌توان اطمینان داشت که در موارد خاص محصولات پارس کشش دقیقاً مطابق با نیاز مقطعی و خاص مصرف‌کننده عرضه خواهد شد.