• تلفن کارخانه: 36423767 21 (98+)
  • ایمیل: parskeshesh.co@gmail.com
  • تلفن فروشگاه: 66670400 21 (98+)

چهار پهلو، تسمه و سایر مقاطع

ویژگی محصول

نوعچهار پهلو، تسمه و سایر مقاطع

توضیح محصول

قابلیت انطباق با خواسته مشتریان یکی از ویژگی‌های قابل توجه پارس کشش است و به همین دلیل می‌توان اطمینان داشت که در موارد خاص محصولات پارس کشش دقیقاً مطابق با نیاز مقطعی و خاص مصرف‌کننده عرضه خواهد شد.