کشش میلگرد | شرکت صنعتی پارس کشش دقیق (سهامی خاص)
06
آذر

کشش یا روزن رانی میلگرد

کشش میلگرد یا روزن رانی میلگرد در این فرایند شکل دهی میلگرد ساده با قطر بالاتر به یک میلگرد با قطر کوچکتر تبدیل می شود. زمانی که فلز در...

ادامه مطلب...