چهار پهلو
06
دی

چهار پهلو، تسمه و سایر مقاطع

قابلیت انطباق با خواسته مشتریان یکی از ویژگی‌های قابل توجه پارس کشش است و به همین دلیل می‌توان اطمینان داشت که در موارد خاص محصولات پارس کشش دقیقاً مطابق...

ادامه مطلب...