پارس کشش دقیق

محاسبه آنلاین وزن میلگرد

محاسبه وزن انواع میلگرد های صنعتی و کششی بر اساس قطر و طول

از طریق فرم “محاسبه آنلاین وزن میلگرد” میتوانید وزن میلگرد را بصورت انلاین بر اساس طول و قطر (سایز) و تعداد محاسبه کنید.

شرکت پارس کشش قادر به تولید و ارائه میلگرد از سایز xx میلیمتر تا xx  و طول xx تا xx است.

محاسبه وزن میلگرد