یکی از انواع میلگرد های پرکاربرد در صنایع مختلف میلگرد میلگرد ترانس دو پولیش یا همان سنگ خورده در جنس های مختلف می باشد که به دلیل تلرانس و دقت بالا کاربردهای فراوانی در صنایع حساس دارد.

این نوع از میلگرد در جنس های مختلف قابل ارائه می باشد که شرکت پارس کشش دقیق در دو جنس CK45 و و ST37 در سایزهای 4 میل الی 80 میل تولید و به بازار عرضه نموده است، همچنین این واحد تولیدی آماده ارائه میلگردهای دوپولیش سنگ خورده (شفت دو پولیش) در جنس ، سایز و دقت دلخواه مشتری به صورت اجرتی می باشد.

در حال حاضر امکان ثبت سفارش و خرید میلگرد دو پولیش با بهترین کیفیت و بدون واسطه (خرید مستقیم از تولیدکننده) بصورت آنلاین در وبسایت پارس کشش دقیق مهیا شده است، همچنین قیمت میلگرد ترانس دو پولیش نیز در جدول قیمتی در همین صفحه قابل مشاهده است.

همچنین علاوه بر آن شما می توانید با استعلام از کارشناسان فنی نسبت به تولید میلگرد دو پولیشه (شفت دو پولیش) با سایز و الیاژ درخواستی خود از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

قیمت روز و خرید میلگرد سنگ خورده CK45 (سرقرمز)

تولید کننده: پارس کشش دقیق
بروزرسانی: 1403/03/12 - 00:02
محصولگریدحالتسایزواحد قیمتقیمتخرید
میلگرد 3 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه3 میلیمترکیلوگرم62,728 تومان
میلگرد 4 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه4 میلیمترکیلوگرم62,728 تومان
میلگرد 6 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه6 میلیمترکیلوگرم62,728 تومان
میلگرد 8 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه8 میلیمترکیلوگرم62,728 تومان
میلگرد 10 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه10 میلیمترکیلوگرم62,728 تومان
میلگرد 12 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه12 میلیمترکیلوگرم56,364 تومان
میلگرد 14 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه14 میلیمترکیلوگرم56,364 تومان
میلگرد 15 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه15 میلیمترکیلوگرم56,364 تومان
میلگرد 16 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه16 میلیمترکیلوگرم54,091 تومان
میلگرد 18 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)9095شاخه18 میلیمترکیلوگرم56,364 تومان
میلگرد 20 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه20 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 22 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه22 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 25 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه25 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 28 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه28 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 30 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه30 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 32 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه32 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 35 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه35 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 40 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه40 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 45 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه45 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 50 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه50 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 55 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه55 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 60 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه60 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 65 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه65 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 70 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه70 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 75 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه75 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان
میلگرد 80 سنگ خورده CK45 (سرقرمز)1191شاخه80 میلیمترکیلوگرم50,910 تومان

قیمت روز و خرید میلگرد سنگ خورده ST37 (سرزرد)

تولید کننده: پارس کشش دقیق
بروزرسانی: 1403/03/11 - 23:26
محصولگریدحالتسایزواحد قیمتقیمتخرید
میلگرد 3 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1008 ابهر/کاشانشاخه3 میلیمترکیلوگرم56,364 تومان
میلگرد 4 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1008 ابهر/کاشانشاخه4 میلیمترکیلوگرم56,364 تومان
میلگرد 6 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1008 ابهر/کاشانشاخه6 میلیمترکیلوگرم56,364 تومان
میلگرد 8 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1008 ابهر/کاشانشاخه8 میلیمترکیلوگرم56,364 تومان
میلگرد 10 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1008 ابهر/کاشانشاخه10 میلیمترکیلوگرم56,364 تومان
میلگرد 12 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه12 میلیمترکیلوگرم52,728 تومان
میلگرد 14 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه14 میلیمترکیلوگرم52,728 تومان
میلگرد 15 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه15 میلیمترکیلوگرم52,728 تومان
میلگرد 16 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه16 میلیمترکیلوگرم50,000 تومان
میلگرد 18 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه18 میلیمترکیلوگرم50,000 تومان
میلگرد 20 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه20 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 22 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه22 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 25 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه25 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 28 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه28 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 30 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه30 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 32 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه32 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 35 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه35 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 40 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه40 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 45 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه45 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 50 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه50 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 55 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه55 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 60 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه60 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 65 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه65 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 70 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه70 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 75 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه75 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان
میلگرد 80 سنگ خورده ST37 (سرزرد)1141Dشاخه80 میلیمترکیلوگرم48,182 تومان

میلگرد ترانس دو پولیش (دوپولیش سنگ خورده)

میلگرد ترانس دو پولیش چیست؟

میلگردهای صنعتی انواع مختلفی دارند که یکی از آنها میلگرد صنعتی دوپولیش یا میلگرد ترانس سنگ خورده می باشد، میلگرد خام با سایز اولیه به دو روش کشش و پیلینگ به سایز ثانویه و تمام شده تبدیل و به بازار عرضه می گردد در فرایند تولید این میلگرد تمامی خط و خش، مک و ناصافی میلگرد از بین رفته و به سطحی صاف و ایده آل دست یافته که این ویژگی باعث محبوبیت آن در میان صنعتگران و استفاده کنندگان شده است.

علت نام گذاری این میلگرد به دوپولیش روش تولید آن می باشد که طی دو مرحله پولیش در انتها میلگرد دارای سطحی صاف و براق خواهد بود، این نوع میلگرد در جنس های مختلف تولید می گردد که در ادامه آنها به عمده آنها اشاره خواهیم کرد.

میلگرد دوپولیش ST37 (سرزرد)

میلگرد دو پولیش ST37 (سرزرد)

میلگرد سنگ خورده ST37 یا سرزرد نوعی از فولاد آلیاژی کم کربن می باشد که برای تولید انواع میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد در واقع این نوع از فولاد همان جنس آهن می باشد که با گریدهای مختلف ازجمله 1141D و 1008 شناخته می شوند.

شرکت پارس کشش دقیق اقدام به تولید و عرضه این نوع میلگرد ترانسی با دو گرید ذکر شده در سایزهای 4 میل الی 80 میل و با دقت بالا و همچنین با استفاده از دستگاههای به روز و پیشرفته نموده است.

میلگرد دوپولیش ST37 با نام میلگرد سرزرد در بازار شناخته می شود و علاوه بر سایزهای استاندارد و موجود در بازار این واحد تولیدی قادر به تولید این نوع میلگرد در سایز و با دقت مورد نیاز و دلخواه مشتری میباشد.

میلگرد دوپولیش CK45 (سرقرمز)

میلگرد دو پولیش CK45 (سرقرمز)

میلگرد سنگ خورده CK45 نوعی از فولاد آلیاژی کربن دار می باشد که دارای استحکام و مقاومت بیشتری نسبت به آهن می باشد. این نوع از میلگرد در صنایعی که به استحکام و مقاومت بالا نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد دوپولیش CK45 نیز از این ویژگی مستثنی نبوده و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، همان طور که اشاره شد میلگرد CK45 دارای دو گرید شناخته شده 1191 و 9095 می باشد، از میلگرد CK45 گرید 9095 تحت عنوان میلگرد CK45 درجه یک یاد می شود.

این محصول با نام سرقرمز و از سایز 4 میل الی 80 میل در شرکت پارس کشش دقیق با حساسیت بالا تولید و به بازار عرضه می گردد.

شما می توانید این نوع میلگرد را در سایز و دقت مورد نیاز خود در شرکت پارس کشش دقیق سقارش گذاری نموده تا این مجموعه با به کارگیری نیروی زبده اقدام به تولید آن نماید.

قیمت میلگرد دوپولیش

میلگرد دوپولیش سمانته

فولاد سمانته نوعی از فولاد آلیاژی می باشد که دارای سطحی مقاوم با هسته نرم می باشد که به دلیل وجود این ویژگی در صنایعی مورد استفاده قرار می گیرد که برای تولید قطعاتی با اشکال مختلف و انعطاف پذیر کاربرد دارند.صنایعی مانند تولید شفت، چرخ دنده، قرقره و …

شما می توانید میلگرد سنگ خورده سمانته را در سایز و دقت دلخواه خود از شرکت پارس کشش دقیق تهیه نمایید.

میلگرد دوپولیش MO40

میلگرد MO40 نوعی فولاد آلیاژی سرب دار می باشد که در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.از ویژگی های منحصر به فرد این نوع فولاد می توان به استحکام بالا و مقاومت آن به سایش و خوردگی اشاره کرد که به دلیل این ویژگی ها نوع دیگری از فولاد جایگزین آن نخواهد شد با این حال وجود سرب در این فولاد ممکن است به محیط زیست آسیب وارد نماید به همین خاطر استفاده از آن در برخی صنایع محدودیت ایجاد می نماید.

این واحد تولیدی قادر به تولید میلگردهای سنگ خورده MO40 در سایز مورد نیاز و با دقت دلخواه مشتری به صورت اجرتی می باشد که شما می توانید با سفارش گذاری این محصول به تهیه آن اقدام نمایید.

ویژگی های میلگرد سنگ خورده

ویژگی های میلگرد ترانس دو پولیش

همان طور که گفته شد میلگرد ترانس دو پولیش یا سنگ خورده یکی از محصولات محبوب این واحد تولیدی می باشد که این محبوبیت به دلیل وجود ویژگی های زیر می باشد.

صافی سطح: مشخصه اصلی این نوع میلگرد صافی سطح و صیقلی بودن آن می باشد،با توجه به عملیات سنگ زنی میلگرد عاری از خط و خش،مک و خوردگی خواهد بود که این ویژگی باعث پرکاربرد و پرطرفدار شدن آن می گردد.

دقت بالا: دقت و تلرانس بالا و همچنین محدود در تولید این نوع میلگرد از ویژگی های دیگر میلگرد سنگ خورده می باشد.

کیفیت مطلوب و ایده آل: شرکت پارس کشش دقیق همواره با به کارگیری دستگاه های روز و پیشرفته و همچنین نیروی زبده و کارآمد اقدام به تولید انواع میلگرد می نماید که قبل از عرضه میلگردهای تولیدی توسط مهندسین کنترل کیفی به خوبی بررسی و پس از تولید عرضه می گردد.

بلبرینگ خور بودن: مهم ترین ویژگی میلگرد یا شفت دو پولیش قابلیت بلبرینگ خور بودن آن می باشد، این ویژگی حاصل فرایند تولید و میزان تلرانس تولیدی میلگرد فوق می باشد.

قابل استفاده در صنایع حساس: همان طور که پیش از این گفته شد برای تولید میلگرد دوپولیش مواردی چون صافی سطح، دقت بالا، کنترل کیفی دقیق و اصولی و … مدنظر قرار می گیرد به همین خاطر از این نوع میلگرد به راحتی می توان در صنایع حساس استفاده نمود.

کاربرد میلگرد سنگ خورده (شفت دو پولیش)

کاربرد میلگرد ترانس دو پولیش (شفت دو پولیش)

میلگرد ترانس دو پولیش در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم.

صنایع خودروسازی: برای تولید برخی قطعات خودرو نیاز به میلگردهایی با صافی سطح و دقت بالا به شدت حس می گردد، میلگرد دو پولیش بهترین گزینه برای ساخت این نوع قطعات می باشد.

صنایع کشاورزی: برای تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی از انواع میلگردهای سنگ خورده با آلیاژهای مختلف استفاده می شود.

صنایع ریلی و جاده: در صنعت ریل سازی برای تقویت سازه های ریلی و همچنین تقویت جاده ها که تحت تاثیر بارهای سنگین می باشند بهترین گزینه میلگردهای دوپولیش می باشد.

صنایع لوازم خانگی: برای تولید لوازم خانگی و همچنین لوازم تزئینی و دکوراتیو به میلگردی با ظاهر مناسب ، دارای سطحی صاف و صیقلی مورد نیاز می باشد. میلگردهای دو پولیش یا میلگرد ترانس سنگ خورده کاربرد فراوانی در این صنعت دارند.

نمونه دیگر از دوپولیشه سرزرد یا ST37
نمونه دیگر از دوپولیشه سرقرمز یا CK45
دوپولیشه سرزرد
دوپولیشه سرقرمز
چرا پارس کشش؟

ویژگی‌های ما

کیفیت سطح ایده‌آل

سطح با شفافیت بالا عاری از هرگونه خط و خش و مُک و چاله و تَرک

تحویل سریع

تولید محصول در اسرع وقت جهت تأمین به موقع خط تولید مشتری

متریال مرغوب و مناسب ماشین کاری

استفاده از مواد خام دارای شناسنامه تولید (یزد و کاشان و اصفهان)

دسترسی سریع

واقع‌بودن کارخانه و فروشگاه در مرکز ایران جهت مراجعه مشتریان و امکان ارسال بار به تمام نقاط ایران و جهان

سایز دقیق

دقت بالا در قطر میل‌گرد و سایز برش مطابق بازه تلورانس مورد نیاز مشتری

انطباق با نیاز مشتری

در ارتباط بودن مستقیم کادر فنی پارس کشش با مشتریان و امکان تولیدات خاص برای مشتریان خاص

CE-marking استاندارد
IATF استاندارد
ims استاندارد
iso-10004-2018 استاندارد
ISO-9001 استاندارد
CE-marking استاندارد
IATF استاندارد
ims استاندارد
iso-10004-2018 استاندارد
ISO-9001 استاندارد

مراحل خرید

ساده و سریع خرید کنید!
درخواست خرید تماس با شماره 021 68218

ارتباط با مشاوران فروش جهت مشاوره و خرید از طریق تماس با شماره 68218-021 با بارگذاری درخواست در سایت

صدور پیش فاکتور در کمتر از ۳۰ دقیقه

30 دقیقه بعد مشاور فروش پیش فاکتور را ارسال می کند و در صورت زمان بر بودن درخواست، سریعا به اطلاع شما می رسد.

نحوه تسویه به صورت نقدی و اعتباری

براساس مفاد پیش فاکتور و توافق حاصله، تسویه حساب به صورت نقدی یا اعتباری انجام می شود.

کنترل کیفیت و بازرسی توسط کارشناسان

کالا به دقت فراوان توسط کارشناسان کنترل کیفیت بازرسی شده و در صورت تایید، مجوز بارگیری صادر می شود.

بارگیری و حمل کالا و ارسال به مقصد

کالاهای تایید کیفیت شده، پس از بارگیری، براساس نرخ مصوب و مورد تایید شما، به مقصد ارسال می شود.

صدور فاکتور باقی مانده پرداختی

پس ار مشخص شدن ارزش دقیق خرید شما، تسویه نهایی صورت گرفته و فاکتور خرید شما چاپ و ارسال می گردد.

نظر خریداران

مشتریان ما چه می گویند

پیدا کردن شش‌پر نوک‌تیز و صاف و بدون خط و خش و چاله با قابلیت کار کردن ابزار روی آن ؟! آن هم تولید ایران؟! اگه قیمتش مناسب نبود باورم نمی‌شد این کار با این بسته بندی وارداتی نباشه. بهتون تبریک میگم.

ش.کرج
ش.کرج

مشتری

عرض سلام. صادرکننده انواع قطعات و لوازم به بازار جهانی هستم. با ارائه نمونه گرد سنک و پولیش ۳۰ و ۴۰ میلیمتر شرکت شما به یک شرکت عربی تولیدکننده شفت جک هیدرولیک و پنوماتیک در کمال ناباوری موفق شدم بین سه کشور چین و ترکیه و هند از لحاظ قیمت و کیفیت مزایده را برنده شوم اما به خاطر تحریم‌های ناعادلانه موفق به صادراتش نشدم. امید است پس از پشت سر گذاشتن تحریم‌ها مجدداً فعالیت با شرکت شما را از سر بگیرم.

ح.ع تهران
ح.ع تهران

مشتری صادرکننده

میل‌گردهای پولیش بلبرینگ‌خور پارس کشش که در بازار به پولیش پارس کششی شهرت دارد، انصافاً ازلحاظ کیفیت سطح و دقت در سایز، ایده‌آل کار ما بوده و از همه مهم‌تر خوش‌تراش بودن آن و سازگاری با تیغچه‌های برش و تراش است و جایگزین خوبی برای اجناس خارجی قیمت بالا می‌باشد. همیشه موفق و مؤید باشید.

ب.تبریز
ب.تبریز

مشتری

جایگزین‌کردن ماشین‌آلات پوسته‌زدایی روز دنیا و حذف عملیات اسیدی و شیمیایی مضر برای افراد و محیط زیست مستلزم هزینه است.از این که دوستدار محیط زیست بودید و با این تغییرات به جمع دوستداران محیط زیست پیوستید، مفتخرم و کمال تشکر را دارم.

وزارت بهداشت و درمان منطقه
وزارت بهداشت و درمان منطقه

دوستدار محیط زیست

همواره پیشتاز بودید و هستید و خواهید بود زیرا کیفیت و صداقت شما رمز ماندگاریتان بوده و هست و خواهد بود.

م.
م.

مشتری

سوالات متداول

سوالی دارید، بپرسید

شما می توانید از طریق ثبت سفارش در سایت پارس کشش دقیق نسبت به خرید اقدام نمایید تا در اسرع وقت هماهنگی های لازم صورت پذیرد همچنین امکان خرید به صورت حضوری و یا تلفنی نیز فراهم می باشد.

شرکت پارس کشش دقیق با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه تولید میلگردهای صنعتی از پیشروان این صنعت می باشد که با دارا بودن تمامی استانداردها و ارائه محصولات با کیفیت توانسته جایگاه ویژه ای را در بین تولید کنندگان و همجنین مصرف کنندگان کسب نماید.

متاسفانه با توجه به نوسان قیمت و همچنین خرید بارخام مورد استفاده به صورت نقدی؛ امکان خرید اقساطی وجود ندارد.

بله شما می توانید پس از ثبت سفارش و قبل از تخلیه بار نسبت به پرداخت و تسویه حساب اقدام نمایید.

وبلاگ

مقالات اخیر